Då protokoll från styrelsemöten inte är en offentlig handling har styrelsen beslutat att inte offentliggöra dessa efter den 18 oktober 2018.

Tidigare protokoll är sparade under respektive år