Information om Prästakullens Koloniförening

Vi är en förening med 159 medlemmar (31 dec 2020).

Lotterna är till för odling och de flesta av oss har en dagstuga på lotten. 

På kolonilott större än 100 kvm får uppföras en kolonistuga om högst 10 kvm (utvändigt mått) samt ett fristående växthus om högst 6 kvm.

På kolonilott mindre än 100 kvm får uppföras en kolonistuga om högst 6 kvm (utvändigt mått) samt ett fristående växthus om högst 4 kvm.

Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet där vi kan få juridisk hjälp, bidrag till studier etc. De har en gruppförsäkring och en trädgårdstidning med specialinriktning på koloniverksamhet.

Förbundets hemsida är www.kolonitradgardsforbundet.se och vår region (Västra) har en egen sida där även vår förening finns med och den ser du på www.vastra.kolonitradgardsforbundet.se under föreningar.

Årsavgiften medlemmen betalar till föreningen är f n 150 kr/år. Som medlem förväntas du delta i föreningens aktiviteter som skötsel av området, styrelsearbete m m.

För att få bygga en dagstuga eller växthus informerar man först föreningens styrelse och bygger enligt de riktlinjer som finns.

Eventuell försäljning av stugor sköter ägaren, men styrelsen godkänner medlemskapet och innan det är klart är inte köpet genomfört. Styrelsen träffar den tilltänkta köparen och informera om medlemskapet, vad som krävs och vilka fördelar och det ansvar som finns.

Föreningen arrenderar området av kommunen och avtalet löper i 5-årsperioder med uppsägning ett år före avtalets slutdatum. Medlemmen har själv ett avtal med föreningen som reglerar de skyldigheter och rättigheter man har som kolonist/medlem.

Vi har drickbart vatten i våra vattenposter och vi har även två torrtoalett. Nycklar till detta kostar 100 kr för vattennyckel och 150 kr för toalettnyckel. Det finns även vissa verktyg att låna samt motorgräsklippare att hyra.

 

 

Styrelsen

Ordförande:  Kerstin Lundh,  lott nr. 154-155,  mobil 070-608 85 94

Ledamot/Vice ordförande: Peter Liljeberg, lott nr. 249,  mobil 070-538 75 08

Kassör:         Leif Johansson, lott nr. 36, mobil 070-374 76 78

Sekreterare: Britt Hedström, lott nr. 191-192,  mobil 076-899 83 31

Ledamot:      Monica Fredriksson, lott nr. 2, mobil 070-735 77 36

Ledamot:     Eva Hjort, lott nr. 104 och 114,  mobil 073-034 24 60

Ledamot:     Lena Cederlund, lott nr 183,  mobil 070-525 34 68

 

Maskinpark

Prästakullens koloniförening äger en gräsklippare och en jordfräs som går att hyra.

Hyran på gräsklipparen är 50 kr per påbörjad timme och jordfräsen är 75 kr per påbörjad timme.

Vill du hyra jordfräs eller gräsklippare kontaktar du Britt Hedström lott 191-192, 076-899 83 31 eller Lena Cederlund lott 183, 070-525 34 68

Betala gärna Swish nr  123 691 70 17

 

Hitta hit

 

Betalningsinformation 

BG-nr:  830-4131         Swich: 123 691 70 17

 

Vår mailadress: info@prastakullen.com

Våra vänner/ Länkar

http://kolonitradgardsforbundet.se/

http://www.vastra.kolonitradgardsforbundet.se/

http://www.studieframjandet.se/Halland/Information/Om-Studieframjandet-/Om-oss/Varberg/

Ansvarig hemsida :  Monica Fredriksson, lott nr 2, 070 735 77 36