Skadegörelse på Prästakullen!

Sex stycken kolonister har fått glasrutor förstörda. De flesta på Dillstigen och däromkring. Förstörelsen är polisanmäld. Om fler upptäcker förstörelse bör det förstås polisanmälas. 

Nyhetsarkiv

  • Nyckelknippa upphittad på Prästakullens koloniområde

    Läs mer
  • Dagvatten som rinner

    Läs mer
  • Genomförd ommätning av kolonilotter

    Läs mer