Info från styrelsen 2020-04-15

Finansiering framtida vattenförsörjning. Stängda toaletter.

Beslutet om finansiering av föreningens framtida vattenförsörjning på det extra årsmötet den 8 februari 2020
landade i att låna 100 000 kr från Koloniträdgårdsförbundets lånefond och resterande del, 100 000 kr, som extra uttag
som skulle betalats före utgången av maj månad 2020.
Detta extra uttag skjuts fram till hösten 2020 eftersom föreningen erhållit 50 000 kr från Sparbanksstiftelsen Varberg
och det extra uttaget därför kommer att räknas om.

På grund av corona stängs toaletterna!!!

Nyhetsarkiv

 • Årsmöte 27/6 2020

  Du kommer väl ihåg årsmötet lördagen den 27 juni kl 13.00 på Prästakullens parkeringsplats.

  Läs mer
 • Skadegörelse på Prästakullen!

  Läs mer
 • Bevattningsförbud!!!

  Läs mer
 • Varifrån kommer fenomenet kolonilott?

  Läs mer