Nu finns det två lediga lotter på Prästakullens koloniområde.

Koloniområdet består av 250 lotter fördelat på 158 medlemmar. Lotterna är till för odling och de flesta har en dagstuga på lotten.

Stugorna får vara högst 10 kvm och är inte tillåtna/avsedda för boende. Några lotter har även ett växthus på ca 5 kvm.

**********************************************************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************************************

Den aktuella lotten är:

Lottnummer:     132 A

Yta:                   86 kvm

Årsavgift            9,50 kr per kvm

Kontaktperson:  Kerstin Lundh, tel 070-60 88 594

På den aktuella lotten får uppföras en kolonistuga på högst 6 kvm (utvändigt mått) samt ett fristående växthus om högst 4 kvm.

Du som är intresserad mailar ditt intresse till 

info@prastakullen.com

Vi vill ha Din intresseanmälan senat den 31 mars 2020

Därefter kommer Styrelsen att fördela lotten.

*****************************************************************************************************************************************