Maj 2020

Fotograf: Eva Hjort

 

 

Sommarprojekt hos vår kolonister

Lennart och Inger Borg planerar att iordningställa ett nytt växthus.